سوابق دارویی و بیماری

در این مرحله سوابق شما را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اطلاعات پوست شما

در این مرحله از شرایط پوست شما آگاه می‌شویم.

اطلاعات مو شما

در این مرحله از شرایط مو شما آگاه می‌شویم.

تصویر صورت

در این قسمت عکس صورت شما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اطلاعات تماس

در این بخش اطلاعات تماس شما به ما کمک می‌کند تا با شما در ارتباط باشیم.

  • سوابق
  • پوست
  • مو
  • تصویر
  • قدم نهایی

سابقه مراقبت پوستی

تاکنون بطور منظم از محصولات مراقبت پوست استفاده کرده‌اید؟

در یکسال گذشته از کدام یک از محصولات زیر استفاده کرده‌اید؟ (می‌توانید چند گزینه انتخاب کنید)

سابقه بیماری و مصرف دارو

آیا در یک سال اخیر آزمایش خون انجام داده‌اید؟

آیا در طول روز با مسئله ضعف جسمانی و کاهش انرژی عمومی بدن مواجه هستید؟

آیا بیماری خاصی از قبیل کم‌کاری تیروئید یا مشکلات کبدی و ... دارید؟

اگر بیماری خاصی دارید در اینجا بنویسید

آیا از داروی خاصی استفاده می‌کنید؟

شرایط پوست صورت

کدامیک از حالات زیر را روی پوست خود احساس می‌کنید؟ (می‌توانید چند گزینه انتخاب کنید)

در حال حاضر با چه مسئله‌ای روی پوست صورت خود مواجه هستید؟ (می‌توانید چند گزینه انتخاب کنید)

شرایط پوست بدن

در حال حاضر با چه مسئله‌ای روی پوست بدن خود مواجه هستید؟ (می‌توانید چند گزینه انتخاب کنید)

شرایط مو

مو شما از چه نوعی است؟

در حال حاضر با چه مسئله ای در کف سر یا موهایتان مواجه هستید؟ (می‌توانید چند گزینه انتخاب کنید)

عکس صورت

عکس شما توسط کارشناسان ما بررسی شده و شما را در جهت رسیدن به پوست دلخواه خود راهنمایی می‌کنند.
ما به شما این اطمینان را می‌دهیم که عکس شما را در سایت ذخیره نکنیم و فقط به کارشناسان ارسال کنیم.
با این حال اگر تمایل ندارید می‌توانید عکس خود را ارسال نکنید.

Max. size: 100,0 مگابایت

اطلاعات تماس

نام و نام‌خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

اگر نیاز به بیان توضیحات اضافه دارید، اینجا بنویسید